top of page

 

 

Xin lỗi trang này đang được cập nhật. 

 

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện, trang này sẽ sớm được. 

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, sử dụng kênh truyền thông của chúng tôi và chọn một trong 

 

những hoạt động bạn tốt hơn cho bạn. 

 

 

Mong muốn được nghe từ bạn, 

ICDE đội

 

 

Voting of the Participatory Budget
Voting of the Participatory Budget
press to zoom
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
press to zoom
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
press to zoom
Inaugural Activity 2007
Inaugural Activity 2007
press to zoom
Multidisciplinary Team Meeting
Multidisciplinary Team Meeting
press to zoom
Fulbright Activity with participants
Fulbright Activity with participants
press to zoom
Inaugural Activity 2006
Inaugural Activity 2006
press to zoom
The USA Consulate partner with ICDE
The USA Consulate partner with ICDE
press to zoom
Lecture with Athayde Motta
Lecture with Athayde Motta
press to zoom
Coach Shannon East and participants
Coach Shannon East and participants
press to zoom
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
Communication Training at Rio Brasa
Communication Training at Rio Brasa
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at World Bank
ICDE at World Bank
press to zoom
ICDE at Johns Hopkins University
ICDE at Johns Hopkins University
press to zoom
1/4
bottom of page